Рижская средняя школа № 46 поздравляет всех выпускников и учителей с 60-летним юбилеем и приглашает на вечер встречи выпускников всех лет и поколений в субботу 4 октября в 17.00 в школу, ул.Скую-28б г.Рига.
Vairāk informācijas...

 

Paziņojums!
Rīgas 46.vidusskola, iznomā Skolas telpas Rīgā, Skuju-28, ar kopējo platību 104,9 kv.m. Vairāk informācijas...


2013./2014. mācību gads

Skola dibināta 1954.gadā.
No 1989.gada skolas direktors – Boriss Antonovs.

Skolā šobrīd strādā 59 skolotāji, no tiem  15 skolotāji ar maģistra grādu.
Šajā mācību gadā skolā mācības uzsāka 514 skolēns . Pamatskolā  ir pa 2 paralēlām klasēm, vidusskolā ir pa 1 lielai klasei:

 • sākumskolā mācās 214 skolēni,
 • pamatskolā – 218 skolēni,
 • vidusskolā – 82 skolēni.

Akreditācijas programmas:
Pamatskolas klases strādā pēc pamatizglītības mazākumtautību  programmas.
Vidusskolas  klasēs skolēniem tiek piedāvātas 2 vispārējās vidējās izglītības mazākumtautību programmas:

 • matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziens;
 • vispārizglītojošais virziens.

Visas izglītības programmas licencētas 2013.gada 4.aprīlī. Pati skola un visas izglītības programmas akreditētas līdz 2019.gada 19.maijam.

Skolā šobrīd darbojas:

 • 29 mācību priekšmetu kabineti, visos ir mūsdienīgie datori un pieejams internets;
 • bibliotēka un 2 lasītavas ;
 • 2 mūsdienīgie informātikas kabineti, ķīmijas, fizikas, bioloģijas, ģeogrāfijas ; latviešu valodas, matemātikas, angļu valodas , krievu valodas, 9 sākumskolas kabineti;
 • 13 mācību kabinetos ir interaktīvas tāfeles ar projektoriem;
 • mūsdienīga aktu zāle ar apgaismojuma un akustikas aparatūru;
 • trenažieru zāle;
 • sporta zāle;
 • 2 skolotāju istabas;
 • 2 garderobes telpas, atsevišķi 1.-4. un 5.-12.klašu skolēniem ar individuāliem skapīšiem.

Skolas administrācija:
Direktors – Boriss Antonovs
Direktora vietnieces mācību metodiskajā darbā – Valentīna Jurčaka, Diāna Cibizova
Direktora vietnieces audzināšanas darbā – Natāļja Kovaļova, Ņina Poļakova
Direktora vietniece informātikā– Nadežda Smirnova
Direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā – Vladimirs Poļakovs
Skolā strādā atbalsta personāls:
Logopēde – Diāna Cibizova
Sociālais pedagogs – (Rihards Erdmanis) Līga Zundāne
Psiholoģe – Valentīna Boļšakova

Pulciņu nodarbības:

 • 1.-4. un 5.-9.klašu jauktais koris;
 • skolas teātra studija;
 • vokālais ansamblis „Kantilena”;
 • sporta pulciņi (volejbols, basketbols, futbols, atlētiskā vingrošana, mākslas vingrošana, aerobika);
 • mūsdienīgo deju pulciņš;
 • netradicionālās modes pulciņš;
 • vizuālās mākslas pulciņš “Mākslas valoda”;
 • mīksto rotaļlietu izgatavošanas pulciņš.

Skolēnu iemīļoti pasākumi:
Tūrisma salidojums (septembrī) un skolēnu Sporta spartakiāde, “Skolas pašpārvaldes diena”,. “Pop-iela”, “Netradicionālās modes skate”, Jaungada karnevāls;
Mikeļdiena, Jauno talantu konkurss, Diskusiju kluba sēdes, Sv.Valentīna diena.

Uzņemšanas noteikumi vidusskolā:

 • iestājpārbaudījums – skolēna vispārējās attīstības kompleksais tests (rakstiski) sociālajās zinībās un krievu valodā un literatūrā;
 • tiek ņemts vidējais gada vērtējums mācību priekšmetos pēc pamatizglītības apguves;
 • ja vērtējums zemāks nekā 6 balles, tad pārrunas ar skolēniem un viņu vecākiem;
 • tiek ņemti vērā skolēna rezultāti olimpiādēs, konkursos, skatēs un sporta sacensībās.

Rīgas 46.vidusskolas nolikums